Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Lądek
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Gmina Lądek  / Informator  / Władze gminy
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Władze gminy Władze gminy
Wójt Gminy Lądek
 
 Artur Miętkiewicz 
 
przyjmuje codziennie po wcześniejszym umówieniu spotkania w sekretariacie UG
 w Urzędzie Gminy Lądek pokój nr 8
 
 
tel: 63/276 35 12
 
Zadania Wójta 
 1. reprezentowanie Urzędu na zewnątrz,
 2. prowadzenie bieżących spraw Gminy,
 3. podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności,
 4. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu, 
 5. zapewnianie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników, okresowe zwoływanie narad z udziałem kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych w celu uzgodnienia ich współdziałania i realizacji zadań, koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizowanie ich współpracy,
 6. rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w szczególności dotyczącymi podziału zadań,
 7. udzielanie odpowiezi na interpelacje i zapytania radnych, o ile Statut Gminy nie stanowi inaczej,
 8. czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,
 9. przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkobiercy,
 10. upoważnianie swojego Zastępcy lub innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 11. przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym od Zastępcy Wójta, Sekretarza, Skarbnika i kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz pracowników  samorządowych  upoważnionych przez Wójta do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych,
 12. ogólny nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Urzędu czynności kancelaryjnych,
 13. wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta przez przepisy prawa i regulamin oraz uchwały rady.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zastępca Wójta Gminy Lądek

Ewa Jedlikowska

Tel: 63/ 276 35 12

Zadania Zastępcy Wójta Gminy Lądek:

 1. wykonywanie zadań powierzonych przez Wójta,
 2. zastępowanie Wójta Gminy w czasie jego nieobecności, lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia obowiązków przez Wójta
 3. wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, w zakresie upoważnień udzielonych przez Wójta Gminy,
 4. koordynowanie przedsięwzięć związanych ze strategicznym rozwojem Gminy,
 5. realizacja i monitoring Strategii Rozwoju Gminy,
 6. nadzór nad opracowywaniem projektów, strategii i programów lokalnych niezbędnych do występowania o dotacje z budżetu państwa oraz UE,
 7. sprawowanie bieżącego nadzoru nad realizacją zadań Gminy w zakresie gospodarki odpadami, ochrony środowiska, gospodarki wodno- ściekowej oraz spraw społecznych,
 8. sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem ustawy o zamówieniach publicznych                                   w realizowanych przetargach,
 9.  przyjmowanie interesantów, w tym w sprawach skarg i wniosków,
 10. składanie oświadczeń woli w imieniu Gminy w zakresie udzielonych pełnomocnictw,
 11. nadzór nad przygotowywanymi projektami uchwał i stanowisk Rady we wszystkich sprawach należących do Rady Gminy,
 12. nadzór nad przygotowywaniem projektów zarządzeń Wójta,
 13. reprezentowanie Gminy w czasie uroczystości i spotkań oficjalnych w zakresie uzgodnionym z Wójtem,
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Przewodniczący Rady Gminy Lądek
 
Waldemar Błaszczak
 
 
przyjmuje interesantów, w pierwszy czwartek miesiąca od godz. 14.00 do godz. 15.30.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sekretarz Urzędu Gminy Lądek

Renata Tkaczyk
 
tel: 63/276 35 12
 
Zadania Sekretarz Urzędu Gminy: 

1/ opracowywanie projektów zmian Regulaminu,

2/ opracowywanie projektów podziału referatu na stanowiska pracy,

3/ opracowywanie zakresów czynności na stanowiskach pracy,

4/ nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie oraz prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr,

5/ przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu,

6/ nadzór nad przygotowywaniem projektów zarządzeń Wójta,

7/ koordynacja i nadzór nad pracami remontowymi w Urzędzie i zakupem środków trwałych,

8/ koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami i spisami,

9/ wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Wójta.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Skarbnik Gminy Lądek
 
Funkcję Skarbnika sprawuje Anna Suszka
 
tel: 63/276 38 74
 
Do zadań Skarbnika należy:
 
 1. wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości,
 2. kierowanie pracą Referatu Realizacji Budżetu,
 3. nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu gminy,
 4. kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstawanie zobowiązań pieniężnych i udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty,
 5. współdziałanie w opracowywaniu budżetu,
 6. współdziałanie w sporządzaniu sprawozdawczości budżetowej,
 7. wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Wójta.
 


data wytworzenia2014-12-21
data udostępnienia2014-12-21
sporządzone przezPodgórny Robert
opublikowane przezRobert Podgórny
ilość odwiedzin769
rejestr zmianzobacz »
Gmina Lądek, Rynek 26, 62-406 Lądek, tel.: 63 276 35 12, fax: 63 276 38 69, gmina@gminaladek.pl,
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@